Color Studio

Unlimited printing capabilities

phone: +359 2 4005000 | info@color-studio.com | skype chat

Blog

OPIK

Процедура за избор на изпълнител

„КОЛОР СТУДИО“ ЕООД, процедура за избор на изпълнител с предмет „Разработване и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (ERP система)“

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0145-C01 „КОЛОР СТУДИО“ ЕООД, с предмет „Разработване и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (ERP система)“.

Срок за подаване на оферти 13.07.2017г.

Възложител: „КОЛОР СТУДИО“ ЕООД

 

image001 image002