Color Studio

Unlimited printing capabilities

phone: +359 2 4005000 | info@color-studio.com | skype chat

Blog

Процедура за избор на изпълнител

„КОЛОР СТУДИО“ ЕООД, процедура за избор на изпълнител с предмет „Разработване и внедряване на система…

View

“КОЛОР СТУДИО” ЕООД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0145-C01

Развитие на управленския капацитет на „КОЛОР СТУДИО“ ЕООД чрез въвеждане на система за планиране и…

View