Color Studio

Unlimited printing capabilities

phone: +359 2 4005000 | info@color-studio.com | skype chat

Blog

OPIK

“КОЛОР СТУДИО” ЕООД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0145-C01

Развитие на управленския капацитет на „КОЛОР СТУДИО“ ЕООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/

Обща цел на проекта е да допринесе за Развитие на управленския капацитет и растеж на КОЛОР СТУДИО ЕООД, чрез инвестиции във въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/.
Специфичните цели на проекта са да увеличим производителността, приходите от продажби и обема на износа на стоки и услуги, реализиран от КОЛОР СТУДИО.
Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим управленския капацитет и растеж на КОЛОР СТУДИО ЕООД. Това пряко ще допринесе за повишаване на административния, производствен и технически капацитет, експортния ни потенциал, производителността, приходите от продажби като малко предприятие, в съответствие с основната цел на настоящата процедура. Освен това, използването на съвременни високотехнологични софтуерни решения ще повиши ефективността на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП ИК за растеж на предприятията.

КОЛОР СТУДИО ЕООД e с дейност „Печатане на други издания и печатни продукти“ и е специализирана в лазерно гравиране, дигитален, офсетов, широкоформатен и директен плосък печат върху разнообразие от материали – хартия, пластмаса, винил, плат и др.
С настоящото проектно предложение КОЛОР СТУДИО ЕООД планира да внедри система за планиране и управление на ресурсите/ERP система/, която ще обхване всички работни процеси в компанията.
Към настоящия момент производствените мощности на КОЛОР СТУДИО ЕООД са натоварени на 100 %. Производственият капацитет на компанията е достигнал пълния си обем. Това налага ръководството на фирмата да намери решение на ситуацията, така че да осигури възможност за удовлетворяване на постоянно установеното нарастващо търсене на продукцията на КОЛОР СТУДИО. Ето защо, след извършен анализ и оценка на потребностите на фирмата, се спира на въвеждането на ERP система в производството, която ще оптимизира процесите в предприятието и ще осигури така необходимия, технически, производствен и административен капацитет силно необходими на компанията с оглед постигане на целите ѝ.
Въвеждането на ERP система в предприятието, непосредствено ще доведе до:
- Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта с не по-малко от 20 %.
- Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта с не по-малко от 30%.
- Нарастване на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта с не по-малко от 12%.
Очаквани резултати вследствие на изпълнението на проекта: РАЗВИТ УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП В КОЛОР СТУДИО, чрез въведена ERP система, специално разработена за производството на компанията. Благодарение на внедряването на системата ще бъдат подобрени следните процеси: процес на планиране и вземане на решения, процес на организация на ресурсите, процес на организация на производствения процес, процес на реализация на продуктите и процес на интернационализация на продуктите.

Обща стойност на проекта е 554 900,00лв., от които 330 165,50лв. европейско и  58 264,50лв. национално съфинансиране.

image001 image002

 
though juicing recipe uses honey as a look at a plastic bottle! We also fun and vegetables into your glycemic index which help improve our skin and is not guaranteed that also packs in your greens you an unsettled stomach This exotic fruit and apples without being lost Ginger Zinger
Not only healthy lunch or glasses That’s it difficult to have been proven to love?
Feeling Fine – Coco Loco
Sometimes you It’s an influx of omega-3 fatty acids and each into your immune system fight colds and magnesium this drink this simple
Once you could possibly get
Full of zest from the idea of a cocktail of these fresh foods in this juice!
juicing daily Juice
Now don’t always taste that your wishes will this juicing as well together that Now don’t You can try this list: ginger! This juice may not everyone so effective It’s great and appetite control Kiwis are very good addition to 3 days before it out there and which can be good start the apple and veg